دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

گروه پرستاری و اطاق عمل

چشم انداز گروه پرستاری و اطاق عمل (Vision):

این دپارتمان در نظر دارد از طریق بهره گیری از فن آوریهای نوین آموزشی، ایجاد توسعه فضای تعالی توام با خلاقیت و نوآوری و حمایت اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان، ضمن رفع مشکلات و نیازهای آموزشی دپارتمان ، به تعلیم و تربیت دانش آموختگان متعهد و خلاق به ارائه خدمات اثربخش و مقرون به صرفه در جهت اعتلاي سطح سلامت جامعه و بهبود كيفيت زندگي مددجويان بپردازد.

رسالت (Mission):

رسالت در مقطع كارشناسي تربيت ، كه با كسب توانائي هاي حرفه اي و بهره مندي از دانش روز خدمات مورد نياز بهداشتي ، مراقبتي و توانبخشي مقرون به صرفه را در بالاترين سطح استاندارد جهت تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه بتواند ارائه دهد. اين مهم از طريق آموزش ، پژوهش و توسعه دانش پرستاري ميسر مي باشد

رسالت این دپارتمان تربیت نیروهای نيروي انساني آگاه ، متعهد ، خبره ،كارآمد و مورد نیاز سلامت جامعه با سطح مناسب آموزشی می باشد که خدمات مورد نياز بهداشتي ، مراقبتي و توانبخشي مقرون به صرفه را در بالاترين سطح استاندارد جهت تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه بتواند ارائه دهد.  که اين مهم از طریق فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده، هدایت و انجام پژوهش در آموزش، آموزش اعضا هیئت علمی و ارزشیابی مستمر تحقق می‌یابد. این دپارتمان جهت ارتقای آموزش، مسئولیت پذیری و مشارکت صاحبان منافع در دسترسی به اهداف سازمانی، حفظ ارزش های انسانی و عدالت در راستای حفظ و ارتقای سلامت جامعه کوشش می‌کند.

هدف كلي (Aims):

هدف كلي آموزش پرستاري در مقطع كارشناسي، تربيت افرادي است كه قادر باشند به عنوان عضوي از تيم سلامت به ارائه خدمات مراقبتي و بهداشتي، آموزشي، پژوهشي، مشاوره اي، مديريتي و حمايتي و توانبخشي جهت تامين، حفظ و ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه بپردازند.

اهداف گروه پرستاری و اطاق عمل:

1. ارتقای کیفیت و کمیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی

2. ارتقای توانمندی اعضای هیئت علمی

3. گسترش سطح تحصیلات تکمیلی و جذب دانشجویان کارشناسی ارشد در گرایش‌های مختلف

4. گسترش روابط علمی و پژوهشی با مراکز علمی و دانشگاهی

5. توسعه کمی و کیفی تجهیزات آموزشی و فناوری اطلاعات

6. ارتقا سطح انگیزش نیروهای انسانی گروه پرستاری و اطاق عمل

7. ارتقا سطح توانمندی اعضای هیئت علمی