مدیر گروه تکنولوژی اتاق عمل

نام  و نام خانوادگي : فاطمه آقامحمدی

آدرس پست الکترونيکي : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره تماس : 09189154504

 

سوابق تحصيلي:

مقطع                          دانشگاه            رشته تحصيلی

کارشناسی  --- دانشگاه علوم پزشکی همدان --- اتاق عمل

کارشناسی ارشد --- دانشگاه علوم پزشکی همدان --- اتاق عمل

 

 


مدیر گروه پرستـاری

نام  و نام خانوادگي : ناهید  كرمي كبير

آدرس پست الکترونيکي : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره تماس : 34481250

 

سوابق تحصيلي:

رشته تحصيلي

گرايش رشته تحصيلي

درجه علمي

دانشگاه محل تحصيل

شهر محل تحصيل

کشور محل تحصيل

سال فراغت از تحصيل

پرستاري

پرستاري

كارشناسي

دانشگاه آزاد اسلامي

همدان

ايران

1380

پرستاري

داخلي جراحي

كارشناسي ارشد

علوم پزشكي تبريز

تبريز

ايرن

1383


 

مدیر آموزش و پژوهش

نام و نام خانوادگي: سيمين حجت الاسلامي

نشاني اينترنتي :   Simineslami@ yahoo.com

شماره تماس : 34481314 و 34481307

 

سوابق تحصيلي:

1 .فارغ التحصیل رتبه 1 مقطع کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان سال .1378

2.رتبه 1آزمون کنکور کارشناس ارشد پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی سال1378.

3.استخدام عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مهرماه1383.

4. دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان ورودی 97

5.گذراندن دوره‌های مختلف پژوهشی (نرم افزارهای کامپیوتری، روش تحقیق و ...) و فرهنگی (سیاست خارجی، تعلیم و تربیت اسلامی و ...) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

 


 

مدیر توسعه سلامت

نام و نام خانوادگی: مرضيه رضوی کيا

آدرس پست الکترونیکی :    آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره تماس : 34481297

 

سوابق تحصيلي:

فارغالتحصيل دیپلم رشته علوم تجربی

فارغ التحصيل رتبه اول كارشناسي در رشته پرستاری سال 1378

رتبه اول مسابقات علمي پرستاری منطقه پنج كشور سال 1377

فارغ التحصيل رتبه اول كارشناسي ارشد مديريت روان پرستـاری سال 1381